Khanaziz

Gallery Date: May 22, 2018

Khanaziz

Geboren: 2018 Vader: Dahilly Moeder: Khadis Lijn: Gundogar Hoogte: – Kleur: Valk

Read More

Khamaaz

Gallery Date: Dec 30, 2017

Khamaaz

Geboren: 2016 Vader: Moeder: Mariskha Lijn: Hoogte: – Kleur: bruin

Read More

Albegul

Gallery Date: Dec 30, 2017

Albegul

Geboren: 2017 Vader: Dahilly Moeder: Altaia Lijn: Arab Hoogte: – Kleur: Vos

Read More

Mumtaz

Gallery Date: Dec 30, 2017

Mumtaz

Geboren: 2017 Vader: Mansur Moeder: Mariskha Lijn: Sovkhos II Hoogte: Kleur: bruin

Read More