Onze paarden

Wij fokten op onze boerderij al sinds vele jaren Welshpony’s en KWPN’ers, maar nadat wij eenmaal in Rusland tijdens een langduring verblijf daar kennis hadden gemaakt met Akhal Teke’s, waren wij aan ze verkocht. Wij zijn toen in 1999 begonnen met een nieuwe stoeterij, met een voor dit ras traditionele naam: Argamak.

De gratie en buitengewone eigenschappen van dit ras hadden veel indruk op ons gemaakt en wij hebben er dan ook op toegezien dat we goede fokmerries kochten die uiteenlopende hengstenlijnen vertegenwoordigden, zoals Ak Sakal, El, Gelishikly, Kaplan, Karlavach, Peren, Sere en Sovkhos-2. Onze eerste dekhengst kozen wij uit vanwege de sportieve prestaties van zijn vaders nakomelingen en hij heeft ons daarin ook niet teleurgesteld. Naast zijn genen hebben wij toegang tot andere door het stamboek goedgekeurde dekhengsten, zodat wij voor onze merries telkens een geschikte hengst kunnen kiezen.

Al onze hensten, merrie’s en ruinen zijn bereden en nemen, waar en wanneer mogelijk, deel aan dressuur, spring en endurance wedstrijden.

In beginsel houden wij onze paarden zoveel mogelijk in de wei. ’s Zomers krijgen onze werkende paarden een kilo krachtvoer na gewerkt te hebben en gaan dan weer naar buiten. Drachtige merries en hun veulens en jaarlingen krijgen extra mineralen maar doen het voor de rest met een goede weidegang. In de winter komen alleen de drachtige merries en de rijpaarden ’s nachts op stal; overdag strekken zij hun benen weer buiten. De gespeende veulens en overige jonge paarden blijven het hele jaar buiten en worden – wanneer nodig – met ruwvoer en krachtvoer bijgevoerd. In weerwil van hun rastypische, zachte huid en fijne beharing gedijen veulens en jaarlingen dankzij de frisse buiten lucht en veel beweging uitstekend. De veulens zijn echter, voor dat zij zelfstandig worden, zorgzaam gespeend en is er aan hun algemene conditie veel aandacht besteed.

De Akhal Teke is niet een veeleisend paard. Hij is hard en genoegzaam, heeft sterke hoeven en kan goed tegen koude en hitte. De merries veulenen gemakkelijk en zijn goede moeders zonder daarbij hun aandacht voor de mens te verliezen. De hengsten kunnen een handvol zijn als zij worden uitgedaagd of ter dekking gaan, maar een kind kan hun zonder bedenken in de hoefslag worden toevertrouwd. Het gaat er natuurlijk om hun van jongs af aan goede manieren en gewoonten bij te brengen. Als de Akhal Teke op tijd discipline is geleerd en hij op zijn beurt met respect wordt behandeld, is hij de beste vriend en metgezel die een ruiter of amazone zich kan wensen.